Tieliikenteen uudistusta Kaustiselle

TIELIIKENTEEN UUDISTUSTA KAUSTISELLE

Kansanedustaja Arja Juvonen kiertää ympäri Suomea ja nostaa esiin epäkohtia muuallakin kuin vain omassa vaalipiirissään. Kun hän kävi Kaustisella, siellä tuli esille Keliberin litiumtuotantolaitokset. Juvonen on huolissaan kevyenliikenteen väylien puuttumisesta. Hän on asunut lapsuutensa alueella, jossa raskas liikenne aiheutti vaaroja ja pelkoa. Hän on kuunnellut kaustislaisia ja haluaa tuoda asiaa esille. Työllisyydelle ja työpaikoille annettava mahdollisuus, mutta kuntalaisten turvallisuus huomioiden. Arja Juvonen (ps) teki eduskunnalle kirjallisen kysymyksen tieliikennejärjestelmän uudistuksesta Kaustiselle. Myös Virkkalantien risteyksen kanssa pitäisi tehdä järjestelyä, laittaa joko liikenneympyrä tai liikennevalot.

Sujuvan ja turvallisen liikenneinfrastruktuurin rakentaminen työpaikkojen ja teollisuuden kasvun tukemiseksi Pohjanmaan alueella Kaustisella litiumtuotantolaitosten rakentamisen ohessa.

Torstaina 22.2.2018

“Eduskunnan puhemiehelle

Suomi kasvaa uudesta teollisuudesta ja esimerkiksi Pohjanmaalla Kaustisen kunnassa työpaikkoja tuo tulevaisuudessa alueelle suunnitellut ja lupaprosessissa olevat Keliberin litiumtuotantolaitokset. Alueelle on syntymässä lukuisia työpaikkoja, hyvää suomalaista osaamista ja innovaatiota, mutta myös suurta rasitetta ja muutosta alueen liikenteelle.

Kaustisen Kalavedelle rakennettava rikastamo lisää raskasta liikennettä alueella sijaitsevan Kantatie 63:n osalta erityisesti rikastamon ja tulevien louhosten välisellä osuudella. Liikenne tulee lisääntymään myös osuudella Kalaveden rikastamo ja Kaustisen kuntakeskus ja tästä edelleen Kokkolan saakka. Keliber, Kaustisen kunta ja ELY- Keskus ovat käyneet läpi tiesuunnitteluprosessia, jonka tavoitteena on ollut parantaa Kantatie 63 ajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Myös alueen kevyen liikenteen väylän rakentamista Kalaveden rikastamolta Kaustisen kuntakeskukseen on pidetty tärkeänä. Tämän on nähty erityisesti olevan tarpeen Kalaveden kylän liikenneturvallisuuden sekä tulevan rikastamon työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiselle. Kevyen liikenteen väylää on pidetty erittäin tarpeellisena myös Veteli – Kaustinen – Teerijärvi välille, sekä välille Opistonmäki – Kaustinen.

Työpaikkojen luominen laajalti ympäri Suomen on erittäin tärkeää. Työpaikkoja on luotava myös kasvukeskusten ja suurien kaupunkien ulkopuolelle. Innovaatiot ja yrittäminen nostavat Suomea, lisäävät vientiä ja tuovat uusia mahdollisuuksia. Teollisuuden ja yritystoiminnan kehityksen keskiössä alueiden asukkaiden arkipäivän turvallisuus tulee myös huomioida ja nostaa erityisesti esiin. Jotta suuret teollisuushankkeet saavat osakseen luottamusta myös kuntalaisten keskuudessa, on hankkeiden vaikutuksia arvioitava avoimesti kuntalaisia kuunnellen. Kaustisen alueen kuntalaisten huolena on ollut raskaan liikenteen lisääntyminen ja muun muassa kevyen liikenteen väylien puute. Alueiden turvalliset liikennejärjestelyt tulisi huomioida monipuolisesti ja oikea-aikaisesti. Valtion tuki sujuvan ja turvallisen liikenneinfrastruktuurin luomisessa ja mahdollistamisessa ympäri Suomen on tärkeää. Pohjanmaan alueen tiestön ja kevyen liikenteen väylien kehittäminen ja rakentaminen sujuvaksi ja turvalliseksi on hyvin tärkeää mittavan yrityshankkeelle ohessa. Hyvä ja turvallinen tiestörakenne on pohja asianmukaiselle ja kestävälle alueiden kehittämiselle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus tukee sujuvan ja turvallisen liikenneinfrastruktuurin rakentamista alueille, jonne on syntymässä teollisuutta ja työpaikkoja? Miten hallitus huomioi Pohjanmaan ja Kaustisen alueen liikennejärjestelyjen parantamisen litiumtuotantolaitosten rakentamisen myötä?”

Arja Juvonen Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa